Aby przystąpić do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską (pobierz) i wypełnioną deklarację złożysz do dowolnego członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników UMWP (zakładka  „KONTAKT”).

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwalą komisji zakładowej.

Do Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” deklarację można złożyć w pok. 336 budynku głównego Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

"(...) Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w Polsce. Nie dotyczy to przynależności do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”..."

/§ 8 Statutu NSZZ „Solidarność”/