Miesięczna składka członkowska wynosi:

 • dla osób będących w stosunku pracy - 0,82 % (wg. zapisu w deklaracji członkowskiej)
 • dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
  • przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł - 8 zł;
  • przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł - 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł.

Podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej:

60 % środków pozostaje do dyspozycji Komisji Zakładowej,
40 % środków - przekazywane jest zarządowi regionu, z czego:

 1. do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
 2. 8 % Komisji Krajowej,
 3. 2 % przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
 4. 2,5 % na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
 5. 2,5% na rzecz Regionalnego Funduszu Strajkowego.

Składki w naszej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie są odprowadzane bezpośrednio przez pracodawcę na wniosek komisji zakładowej.