Blady strach zajrzał w oczy Donalda Tuska, zimny pot spłynął strumieniem po plecach Grzegorza Schetyny, skurcz wściekłości przeszył konta ich mocodawców z Berlina. Dlaczego? Ponieważ rząd Mateusza Morawieckiego właśnie zaproponował podniesienie płacy minimalnej w 2020 r. o 200 zł, do poziomu 2450 zł brutto i do 16 zł minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy to prawie 1,5 mln najuboższych pracowników. Boją się politycy totalnej opozycji. Wkurzeni się chciwi pracodawcy. Wszyscy oni bardzo boją się nadchodzącej jesieni. Ale biedni ludzie czują się coraz bardziej bezpieczni.

W eurowyborach głosujmy na polityków, którzy bronią rodziny i dzieci przed ideologią LGBT Polskość, jaką znamy – oparta na wierze, Kościele i rodzinie, czy terror LGBT, homozwiązków i seksualizacja dzieci w szkołach – to stawka niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Podstawowym organem, który został powołany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Co grozi pracodawcy za łamanie praw pracowniczych?

Przepracowani, źle opłacani, niedoceniani i sfrustrowani – taki smutny obraz przeciętnego pracownika sądu wyłania się na podstawie przeprowadzonych z nimi rozmów. – Mamy świadomość, że w dyskusji publicznej zostanie podniesiony argument, że jak nam się nie podoba to możemy zmienić pracę. Jak jednak ludzie to sobie wyobrażają? Jeżeli odejdą doświadczeni pracownicy to ucierpią na tym sami obywatele. Niedługo już nikt nie będzie chciał przyjść na nasze miejsce - mówi sekretarz sądowy w jednym ze stołecznych sądów z 10-letnim stażem.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społecz­ną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepi­sach prawa pracy. Jakie uprawnienia przysługują społecznemu inspektorowi pracy?

Jakie okresy zmniejszają urlop wypoczynkowy? W jaki sposób należy dokonywać proporcjonalnego pomniejszenia wymiaru urlopu?

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, w ramach w cyklu bezpłatnych pokazów filmowych, organizowanych w rzeszowskim Kinie „Zorza”, zaprasza 14 maja  o godz. 18.00 na pokaz filmu „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy.

Czterodniowy przegląd Kino Via Carpatia filmów państw położonych wzdłuż szlaku komunikacyjnego Via Carpatia odbędzie się 16-19 maja br. w kinie Zorza w Rzeszowie. Wejściówki do odbioru w kinie będą dostępne już od 13 maja br. Wstęp wolny!

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje osobie niepełnosprawnej o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wymiar dodatku do urlopu wynosi 10 dni w każdym roku kalendarzowym. Na jakich zasadach udziela się urlopu? Kiedy nabywa się prawo do pierwszego dodatkowego urlopu?

Zgodnie z art. 94(3) § 2 kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Kiedy można więc uznać, iż dane działania lub zachowania były uporczywe i długotrwałe?