Istotą zakazu konkurencji jest powstrzymywanie się przez pracownika od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, to znaczy od działalności, która narusza interes pracodawcy. Zakaz taki można ustanowić zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu.

Region Rzeszowski NSZZ "Solidarność" zaprasza na konferencję naukową poświęconą bł. Jerzemu Popiełuszce 18 października 2019 roku w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

W katalogu świadczeń wypłacanych przez ZUS z ubezpieczenia wypadkowego ustawodawca przewidział jednorazowe odszkodowanie. Bez względu na rodzaj uszczerbku na zdrowiu - stały czy długotrwały - należne jest ono za każdy jego procent ustalony w tej samej kwocie. Jak sama nazwa wskazuje, należność ma jednorazowy charakter, choć istnieje możliwość ponownej wypłaty odszkodowania w ramach pogorszenia stanu zdrowia. Postępowanie o ustalenie prawa do tego świadczenia wszczyna się przede wszystkim po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego.

- Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Ojca, Kornela Morawieckiego. Człowieka „Solidarności”, osoby niezwykle nam bliskiej, wielkiego Bohatera polskiej drogi do wolności – napisał w liście kondolencyjnym do Premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Z danych GUS wynika, że w pierwszym półroczu zysk netto dużych sklepów wzrósł o 27 proc. Z kolei trwający od wielu lat proces znikania z rynku małych placówek handlowych został niemal całkowicie zahamowany. To prawdziwe efekty ograniczenia handlu w niedziele. Efekty, które od początku przewidywała „Solidarność”.

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” organizuje specjalne wyjście dla wszystkich członków NSZZ „Solidarność” i ich rodzin na premierę filmu „LEGIONY”.

Zapraszamy do kina Zorza na „Filmowy wtorek z IPN” – Rzeszów, 10 września 2019 r.

W rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 31 sierpnia o godz. 19 w Kościele Farnym w Rzeszowie odprawiona zostanie msza św. w inencji NSZZ "Solidarność" i Ojczyzny.

Jasna Góra, 14-15 września 2019 r.

Za święto wypadające w sobotę pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. W 2019 roku żadne ze świąt nie przypada na sobotę. Sprawdź, które dni są dla pracownika ustawowo wolne w 2019 roku.