W ramach cyklu bezpłatnych pokazów filmowych, organizowanych przez IPN w rzeszowskim Kinie „Zorza”, informuję, że Region Rzeszowski jest w posiadaniu wejściówek na film „Mała Moskwa” w reżyserii Waldemara Krzystka, którego projekcja odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 i poprzedzona będzie prelekcją historyczną.

Czas pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie powinien przekraczać 8 godzin w ciągu doby i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Dochodzi jednak do sytuacji, w których pracodawcy zlecają pracownikom pracę ponad wymiar. Jak zatem obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Wraz z przystąpieniem do PPK firmy jej pracownicy zostają automatycznie przyłączeni do programu. Uczestnictwo w PPK jest jednak dobrowolne. Każdy może zrezygnować z programu. Co w praktyce oznacza złożenie deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK?

Zaproszenie na wykład Adama Borowskiego pt. "Stan wojenny i Solidarność"

Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski zwrócił się do Członków NSZZ „Solidarność” z prośbą o wsparcie dla Ośrodka Duszpasterskiego w Brzuchowicach. Na terenie ośrodka działa miedzy innymi Dom miłosierdzia dla osób chorych i samotnych.

Maciej Wojciechowski wyreżyserował historię Pani Józefy Bryg – cenionej nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Jej przeżycia są fragmentem tragicznej historii Polaków na Wołyniu, historii bolesnej i ciągle trudnej do zrozumienia dla współczesnych.

Ubezpieczeni, których stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy mogą zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitacje leczniczą.

Od 1 stycznia 2020 wiele grup zawodowych może liczyć na wzrost pensji Wzrośnie też wynagrodzenie najmniej zarabiających, a od marca także wypłaty dla emerytów i rencistów. Sprawdź, czy ty też zarobisz więcej.

Pracownicy korzystający ze służbowej skrzynki e-mail przede wszystkim powinni pamiętać o tym, że ich poczta elektroniczna może być monitorowana przez pracodawcę. Co prawda pracodawca nie ma prawa stosowania monitoringu w sposób dowolny, niemniej jednak, w pewnych okolicznościach zezwalają mu na to przepisy.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich może polegać na ustaleniu, czy w okresie niezdolności do pracy pracownik nie wykonuje innej pracy zarobkowej lub też nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób sprzeczny z jego celem.