Pierwszy w Polsce niezależny tygodnik jest już dostępny na urządzeniach mobilnych. Od teraz możesz w wygodny sposób zdobyć jedno z najbardziej obiektywnych i opiniotwórczych pism w Polsce.

Coroczne uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poświęcone żołnierzom antykomunistycznego podziemia przygotowały: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników UMWP oraz Koło Strzeleckie LOK UMWP.

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi ochrony przez koronawirusem Kino Zorza wraz z IPN Oddział Rzeszów odwołują wtorkowy seans filmu "Legiony".

Ochrona przedemerytalna oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi (w okresie trwania zatrudnienia) brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ochrona tego typu nie działa jednak w każdych okolicznościach.

Monitorujemy przestrzeganie praw pracowników w związku z koronawirusem – zapewniła PAP Państwowa Inspekcja Pracy. Poinformowała, że pracownik może odmówić delegacji w rejony zagrożone koronawirusem ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Pracownik objęty kwarantanną z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem będzie miał prawo do otrzymania zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego - wyjaśnia ZUS. Podstawą do wypłaty będzie decyzja inspektora sanitarnego.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników UMWP w Rzeszowie zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę „Solidarności” do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu w dniach 25-26 kwietnia i wyjeżdżającym członkom związku  dofinansowuje kwotę 50 zł za osobę.

Osoby niezamożne mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kto w 2020 r. może uzyskać taką pomoc? Gdzie udzielane są porady?

W sobotę ruszyła akcja składania PIT za ubiegły rok. Kto zrobił to wcześniej, temu i tak termin na ewentualny zwrot nadpłaty będzie się liczyć od 15 lutego br.