Region Rzeszowski NSZZ "Solidarność" zaprasza na konferencję naukową poświęconą bł. Jerzemu Popiełuszce 18 października 2019 roku w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

 

plakat A3 Popiełuszko konferencja 18 10 2019 października W4