W rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 31 sierpnia o godz. 19 w Kościele Farnym w Rzeszowie odprawiona zostanie msza św. w inencji NSZZ "Solidarność" i Ojczyzny.

31sierpnia